Tendens blogg

KYSTLANDSKAP, BÆREKRAFT OG NATUROPPLEVELSER

Foreningen Nullmeteroverhavet arbeider for å gi alle gode muligheter for å kunne utforske og oppleve kystlandskapet. Nå har de takket ja til å delta på kommende Interiør & designmesse i Grieghallen 25.-27. oktober, noe messestaben synes er helt fantastisk. Dette vil publikum ha stor glede av. Les mer under bildet.

Null m 1.jpg

Nullmeteroverhavet arbeider i samarbeid med frivillige og offentlige instanser for å nå sin visjon.

Krediter Kristin Moe - Instagram @kristinbergen68 -1.jpg

Målsetningen for foreningen er å etablere et nettverk av mindre enkle kabiner som kan nås med kajakk/robåt/seilbåt eller ved gange gjennom lyngheilandskap. Det skal ikke tilrettelegges for motorisert fremkomstmiddel.

Elisabeth Svensvik, Markedsansvarlig - Foto Hundven-Clements Photography.jpg

Et enkelt opphold i havgapet vil gi brukerne enestående naturopplevelser, forteller Elisabeth Svensvik som er markedsansvarlig, og understreker at hun er godt fornøyd med å få vist prosjektet frem i Grieghallen messehelgen 25.-27. oktober.

“Unike naturopplevelser er viktig for å kunne verdsette friluftsliv og dets betydning. Vi ønsker å legge til rette for opphold og overnatting «på den ytterste ø».

MER INFO OM PROSJEKTET OG KOMPETANSEMENNESKER BAK:
Første kabin er plassert på Duøy i Fjell kommune. Øyen inngår i Bergen og Omland Friluftsråd sine områder. Kabinen på Duøy ble ferdigstilt våren 2017 og ligger her: https://www.bof.no/omrade/uthavn/duoy 

Arkitektur og tilvirkning ved Morogmar arkitekter as v/ Mats Rustøy og sivilarkitekt Per Erik Aadland.

Kabin nr 2 er under oppføring på Barmane i Fjell kommune. Den vil bli ferdigstilt i september.

 Disse jobber aktivt med Nullmeteroverhavet: 

 Per Erik Aadland, Sivilarkitekt hos LINK arkitektur - Tegner/prosjekterer kabinene

Thomas Lundmark, Tømrer og daglig leder hos Lundmark Bygg - Bygger kabinene

Elisabeth Svensvik, Grafisk designer og daglig leder hos eminu - Markedsansvarlig