Tendens blogg

HEIA UNGDOMMEN!

Redaktør i magasinet «Feelgood» påpeker i en tidligere utgave at livsglede enkelt handler om hvordan du snakker til deg selv og til andre, og at det å glede seg over små og store ting i tilværelsen gir livsmestring. Dette leder meg til å tenke på ungdommene våre. De trenger å ha trygge rammer og inspirerende ledetråder når de skal ta gode veivalg som passer for seg. Men har de det?

hettebilde.jpg

Dessverre sliter alt for mange unge i dag med stress og dårlig selvbilde. De kjenner slett ikke på livsmestring og det å bli sett for den de er. Høye krav til mestring er noe de fleste ungdommer må tåle i dag. Og i tillegg blir mestring oftest knyttet til akademiske prestasjoner. Det er et paradoks at vi i dag lever i et samfunn med så mange valgmuligheter, samtidig som mange unge kjenner at de blir presset inn i en akademisk boks som kan være begrensende. 

BB2R8626-1.jpg

Bevisstgjøring rundt verdien av å kunne utøve et håndverk og gleden det er å se et produkt bli til gjennom praktisk rettede fag må styrkes. Søknader til yrkesfaglig utdannelse har riktig nok økt, og håndverk har en tydelig oppblomstring, men holdningsmessig har vi en vei å gå. Spørsmålet er også om dette er en forbigående trend, eller om vi kan se det som gode varige tendenser?

styling 6 kull og hender.jpg

Tendens gleder seg over å inspirere gjennom sine kanaler og ønsker bl a å heie frem håndverk i et moderne formspråk for å også nå de unge. I år produseres 4 utgaver av magasinet vårt, og vi arbeider mot en storslått publikumsmesse i Grieghallen 25.-27. oktober. I tillegg har vi 6 samlinger for alle medlemmer i tendens social.

Høstens første Tendens Social arrangeres 5. september og skal utelukkende handle om ungdommers streben etter å passe inn i et samfunn som i alt for stor grad vektlegger prestasjoner fremfor egenverdi. Andreas Gravdal gleder seg til å holde foredrag, location og tidspunkt kommer.