Tendens blogg

MESSENS KUNSTUTSTILLING 2019

Design og godt håndverk er etter hvert blitt begreper som de fleste snakker om på en naturlig måte når et hjem skal innredes. Men hvordan er det med kunst? Får den plass i planleggingen?

Interiør & designmessen ønsker å bidra til å øke tilgangen på kunst for folk flest. Det er en stor glede å presentere KUNSTGARASJEN som årets kurator for kommende messe 25.-27. oktober. Kunstgarasjen planlegger en gruppeutstilling hvor flere sterke kunstnernavn skal være med. Presentasjon og oversikt kommer på et senere tidspunkt.

Kunstgarasjen 4.jpeg

Grieghallens 1 etasje er et ypperlig visningsrom med rå betongflater, mørke steingulv og flommende dagslys gjennom store vindusflater. Vi gleder oss til å etablere en solid ramme for gode kunstopplevelser, forteller Heidi Jaeger, daglig leder i Kunstgarasjen (bildet over).

Messens leder Trude Vaaga har tidligere samarbeidet med:  

Gallerier: Galleri Langegården, Galleri Giga, Kunstguide.no og ART + FOLK (Daniela Ramos Arias)

Kunstnere: Ingri Egeberg, Bård Breivik, Tom Kosmo, Lillian Presthus, Åse Ljones, Magne Furuholmen, Torgrim Sund, Hedvig Thorkildsen, Gunvor Olsen, Klara Sofie Ludvigsen, Reinhard Haverkamp, Kamilla S Mathiesen, Magnar Moen og Egil Røed Anne Sophie Blytt, Jiska Huizing, Vegard vindenes, Trudi Jaeger, Astrid Sleire, Klara Sofie Ludvigsen, Vilde Salhus Røed, Linda Soh Trengereid.