Messekunst

+

T_messeogmagasin_2018_messe_highres-4.jpg
 

+

kunst til folket!

Ved å invitere kunstnere inn på en messearena håper vi å kunne folkeliggjøre kunsten, og senke terskelen – og skuldrene – for folk som ønsker å lære mer om kunst, men som ikke helt vet hvor de skal begynne. 
Vi har fått med oss dyktige Daniela Ramos Arias fra ART + FOLK til å være årets kunstkurator. Sammen med Kunstguide ønsker hun å gi publikum spennende kunstmøter hele messehelgen. 

Messen er inderlig opptatt av at kunst skal være en naturlig del i alle rom og hus. Møte mellom publikum og verk vil naturlig stå i sentrum hele messehelgen 21.-23. september, og vi er svært opptatt av at kunst skal formidles på et språk folk kan ha nytte av og forstå.

Her er årets kunstnere:

Anne Sophie Blytt

Anne-Sophie Blytt er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i 1977-82. Hun arbeidet de første årene med blandingsteknikker (grafikk, maleri, tegning), og siden med rent maleri: abstrakt og konkret, ofte serielt. Blytt var tilknyttet Galleri JMS i Oslo og har stilt ut på Galleri Langegården, Visningsrommet USF og HKS i Bergen. Andre utstillinger hun har hatt har bl.a. vært på Kunstnerforbundet , i Bergen, Stavanger og i Christianssands Kunstforeninger. Hun har gjort utsmykkingsoppdrag for Hydro, Statoil og Statsbygg m.fl. og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Bergen Billedgalleri og private samlinger.

Jiska Huizing

Jiska Huizing (1991, Groningen, NL) er en kunstner som bor og jobber i Bergen, Norge. Hennes verk fokuserer på verdens sameksisterende realiteter; hvordan alt er relativt og i konstant forandring. Det omfatter måter å søke og å vandre på, og verkene stiller spørsmål om hvordan vi oppfatter ting og våre omgivelser, ved bruk av forskjellige media, inklusiv fotografi, lyd, tegning, tekst og turer. Prosjektene er et forsøk på å fremheve ustabiliteten ved systemene og strukturene vi skaper for å nå et visst nivå av forståelse. Basert på dette bygger Huizing forskjellige samlinger, ofte med forandrende strukturer, som aktiveres av betrakteren. Fleksibiliteten og åpenheten gir plass til nysgjerrighet, som tomrom på et kart.

Vegard vindenes

Vegard vindenes bor og arbeider i Bergen og har master fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2011. I sine malerier tar han utgangspunkt i fotografier av bygninger, skulpturer og konstruksjoner, og han benytter i tillegg modeller som hjelpemiddel i prosessen. Han komponerer flere variasjoner av hvert motiv, gjerne bygget opp av de samme geometriske grunnmodulene. Dette resulterer i forskjellige grader av abstraksjon og forvrengning av motivene.

Sett i forhold til hverandre forstår man arbeidene som en prosessuell utvikling der motivet gjennomgår en stadig ombygging. I maleriserien “Front” viser tittelen til motiver med et eksteriør og et interiør – en fasade og en bakside. I maleriene er det imidlertid fasadeflaten som er fremhevet. Vindenes understreker dette ved å legge motivene i et grunt billedrom, hvor dybden i bildet nærmest blir visket bort. Behandlingen av det monumentale i arkitekturen og kunsten blir i Vindenes’ lerreter krympet til menneskelige proporsjoner – som noe man skulle kunne favne om. Overflaten i de malte objektene oppleves som taktil, leireaktig og formbar i motsetning bygningskunstens blanke, glassede flater. Arbeidene preges av en særegen opplevelse av rom og skala, og kan sees som stilleben av konstruerte elementer. Billedrommet fremstilles både som et iscenesatt miljø av objekter og som en arena for fargebruk, komposisjon og rom.

 

Trudi Jaeger

Trudi Jaeger har sin bakgrunn fra St. Martin’s School of Art og Goldsmith’s College i London. Hun arbeider stedsrelatert med sansing og en direkte respons til landskap, sted og rom. Jaegers utstillinger blir ofte presentert som romlige installasjoner.

Arbeidsprosessen kan sammenlignes med action painting, der kroppens bevegelighet og tilstedeværelse ligner en meditativ performance. Det er en parallell mellom forflytningene i terrenget og bevegelsene på papiret og på lerretet. "Illuminations Atlanterhavet" er et større, pågående prosjekt der kystområder i Norge og Europa med tilknytning til Nordsjøen og Atlanterhavet ses opp mot en større skala. I prosjektet utforsker Jaeger utsatte kystområder, fra Portugal til Polarsirkelen. Jaeger henter mye inspirasjon fra litteraturen: "Illuminations" er tittelen på en diktsamling av Arthur Rimbaud som skrev poetisk prosa rik på motsetninger i forhold til sin egen tid. "Illuminations" har blitt beskrevet med ord som 'a disordered collection' og 'magic lantern slides'. Jaeger har hatt en rekke separatutstillinger, utsmykningsoppdrag og er representert i flere offentlige samlinger.

Astrid Sleire

Astrid Sleire (født 1961 Bergen) er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design med hovedfag i keramikk. Hun lager skulpturer i keramikk og betong og har utført flere prosjekter for Kunst i Offentlige Rom. I de siste årene har hun bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene sine. Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Et bredt spekter av farger er med på å intensivere formene og skaper kontraster i den totale installasjonen. De separate delene har blitt råbrent, glasert og deretter stablet til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde. Installasjonene viser en del av et landskap av glaserte former som både er stabil og prekær.

Klara Sofie Ludvigsen

Klara Sofie Ludvigsen (f.1983) er utdanna ved Kent Institute of Art and Design i England, med utveksling til Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Ho arbeider med fotografi og er interessert i det fysiske aspektet både ved arbeidet og opplevinga av det fotografiske mediet. I sine nyaste arbeid undersøker ho korleis form kan ta mer plass i det fotografiske språket, og korleis ho kan finne ei improvisatorisk tilnærming til arbeidet. Klara Sofie Ludvigsen bur og arbeider i Bergen.  Klara Sofie har  stilt  ut  ved  bla. Harbinger Project space (Reykjavik), Tag Team Studio (Bergen), Nordic House (Reykjavik), Visningsrommet USF (Bergen), Hardanger og Voss Museum, Performa 13 (NYC), Preus Museum (Horten).

Vilde Salhus Røed

Vilde  Salhus  Røed  (f.  1981,  Bergen)  er  utdannet  med  master  i  kunst  fra  Kunst-  og  designhøgskolen  i  Bergen  i 2008,  og  har  siden  det  bodd  og  arbeidet  i  Bergen.  Vildes  kunstprosjekter  dreier  seg  ofte  rundt  fotografi,  hvor hun  er  interessert  i  å  undersøke  den  materielle,  den  kontekstuelle  og  den  innholdsmessige  siden  av fotografiet.  Hun  tar  sjelden  egne  bilder,  derimot  har  arkiv  og  gjenbruk av  historisk  materiale  stått  sentralt  i flere  av  arbeidene  hennes.  Vilde  har  stilt  ut  ved  bla.  Lillehammer  Kunstmuseum,  Galerie  Jette  Rudolph (Berlin),  Preus  Museum  (Horten),  Fotogalleriet  (Oslo),  Platform  Stockholm,  Entrée  (Bergen),  Sørlandets Kunstmuseum  (Kristiansand),  Kunsthal  Charlottenborg  (København),  The  Woodmill  (London)  og  KODE  - Kunstmuseene  i  Bergen.   Vilde  har  atelier  i  Møllendalsveien  17,  og  er  med  på  drive  Mørkerommet. Ved  siden  av  sine  egne kunstprosjekter  arbeider  Vilde  som  informasjonsmedarbeider  på  BEK  -  Bergen  senter  for  elektronisk  kunst. Hun  har  vært  med  på  å  starte  atelierfellesskap  og  har  hatt  en  rekke  tillitsverv  innen  kunstfeltet.

Linda Soh Trengereid

Linda Soh Trengereid sine arbeider omhandler vårt forhold til naturen, geografiske forflytninger og sivilisasjon. Hennes seneste arbeider tar utgangspunkt i materiale hentet fra noen av de mest befolkede byene i verden og fotomateriale fra ulike urskoger. Trengereid jobber med det kontinuerlige mylderet i begge motivene: menneskemengden, som fortsetter å vokse, og den uberørte, men truede, urskogen. Med disse motivene som utgangspunkt for en rekke malerier og tegninger på lerret, utforsker hun det abstrakte i det figurative. Mylderet som på nært hold oppfattes som en serie usammenhengende fargekombinasjoner og former, blir til tydelige motiver på avstand. Linda Soh Trengereid (1984) er oppvokst på Sotra og bor og arbeider i Bergen. Hun har master fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt flere soloutstillinger i Norge og vist sine arbeider i større utstillinger i både Norge og Italia.

Messens kunstkurator, Daniela Ramos Arias:

 Foto: Tove Lise Mossestad / Lauire Poast

Foto: Tove Lise Mossestad / Lauire Poast

"Jeg ønsker å vise hvordan kunst kan inngå som en del av menneskers livsstil og gleder meg til å vise kunst fra øverste hylle, produsert i Bergen. Messen er en ypperlig mulighet til å nå flere publikumsgrupper"

Daniela Raos Arias/ART + FOLK. Messens kunstkurator


T_messeogmagasin_2018-3.png
Dette er Norges nye publikumsmesse. En messe med faglig påfyll og gode opplevelser. Det er en stor glede å legge til rette for spennende møter mellom kunstverk og folk
— Trude Vaaga, leder.