Tendens blogg

Design i vinden - hva med kunst?

Tendens Social ble nylig arrangert i Kunstgarasjen hvor en debatt om krysningspunktet design/kunst stod i sentrum. Daglig leder i Kunstgarasjen, Heidi Jaeger, hadde spilt ut følgende i forkant av debatten:

“ Hvorfor er design blitt allemannseie mens kunst fortsatt er litt på utsiden?”

I panelet var interiørpsykolog Tone Solli og tjenestedesigner, Anita Steinstad invitert til å delta sammen med Heidi Jaeger. Tendens redaktør Trude Vaaga ledet debatten. Under bildet finner du noen av refleksjonene.

Debatt 3 kunstgarasjen.jpg

Design er i vinden som aldri før. Nordmenn kjøper i dag møbler og designobjekter som i stor grad har solid kvalitet og som dermed kan gå i arv. Vi er opptatt av varighet og bærekraft, og vi ønsker gjerne å vite om objektets historie og hvem designeren er. Men hvor blir det av kunsten? Mens kjøp av møbler ofte er en naturlig del av budsjettet når man bygger hus eller pusser opp, kommer kunst til kort!

debatt 1 kunstgarasjen.jpg

Til tross for bevissthet rundt design, blir det for lite variasjon i de norske hjem, i følge Anita Steinstad (til venstre). Hun savner det unike som det f eks kunst kan tilføre et rom.

Tone Solli ( til høyre) jobber konsekvent med kunst i sitt arbeid hvor hun veileder kunder til gode personlige valg. Hun undret seg over at konsulenter og interiørarkitekter mulig undervurderer verdien av kunst når de jobber med innredningsprosjekter og mener det bør være en selvfølgelighet å integrere kunst.

Kunstgarasjen 5 henne.jpg

Det var en samlet enighet i panelet om forbrukers frykt for å være annerledes, og at det å måtte “forsvare” et unikt kunstkjøp kan sees som en utfordring for mange. Individuelt sett bør vi altså jobbe med viljekraften og evne å skape et personlig hjem uten at det skal være så “farlig”.

Kunsten har en vei å gå når det kommer til eksponering, forklarte Heidi Jaeger (bildet over), og er klar over at design i mye større grad evner å synliggjøre seg på en tydeligere måte. Trude Vaaga pekte på at interiørstylister i økende grad bruker kunst i sine utstillinger, men at kunsten selv må ta ansvar når det kommer til formidling i et mer lettfattelig språk. Ikke minst tror hun det er viktig at kunsten møter folk på andre arenaer enn i tradisjonelle gallerier. Interiør & designmessen er et godt eksempel på dette.

Debatten er startet og definitivt ikke slutt. Vi fortsetter med spennende debattanter i panelet i 2019.

Vil du bli medlem i Tendens Social? Kontakt: trude@conseptnord.no