Tendens blogg

Mer enn en messe

Nå nærmer det seg!

Interiør & designmessen går av stabelen 25.-27. oktober. Jeg er bare innom for å dele noen tanker om messens visjon- og verdigrunnlag. Publikumsmessen er en salgsrettet arena hvor utstillere får vist seg frem og solgt produkter til tusenvis av besøkende. Den er blitt en verdifull markedsplass for bransjen. Og det er vi glade for.

Les mer under bildet

collage 3 arven.jpg

I messestaben er vi i år 9 konsulenter som til sammen utgjør et tverrfaglig team. Vi tillater oss å eksperimentere, reflektere og stille hverandre spørsmål ved hva vi ønsker med messen.

Slik er vi alltid bevisst hvor vi går og kan ha mulighet til å justere retningen ved behov. Messen er mer enn “bare” enn messe. For det er i skjæringspunktet mellom det kunstneriske og kommersielle at de beste opplevelser skapes i Grieghallen. Gjennom spenstige visuelle tolkninger og scenesamtaler skreddersydd ut fra tendenser i tiden, vil vi inspirere og etablere grunnlag for ny fagkunnskap.

I messestaben er vi stolte over å samspille med bransjen vår på et av flere flotte prosjekter som er tilknyttet årets innhold.

Jeg snakker om den store vestlandsbasaren hvor all inntekt uavkortet skal gå til et veldedig formål. Å kombinere design og omsorg på denne måten er vi enig om gir mening av stor verdi. Samtlige utstillere bidrar med flotte gevinster. Internt diskuterer vi nå hvilke veldedig organisasjon vi skal lande på i år. Det er så mange som fortjener pengene!

Jeg tror vi har en vinner. Den handler om ungdommen, og de som kjenner Tendens vet at vi heier voldsomt på ungdommen. Vi røper snart!

trude signatur.png