Tendens blogg

Hva er Tendens paraplyen?

Tendens logoen - selve krysset - beskriver Tendens måte å arbeide på. Den er et symbol på våre innovative og åpen holdning for utvikling, samtidig som den skal være forenende og samle den kreative bransjen i Bergen på en unik måte. Les mer under bildet.

til 1  hilde intervju.jpg

Logoen bygger videre på en allerede etablert profil. Selve magasinet har hatt krysset som et støtteelement i flere år. Krysset er nå løftet frem som et hovedelement fordi Tendens har såpass ulike virkeområder hvor både magasin, messe, konferanser, prosjektledelse og nettverksamlinger står sentralt. Alle prosjekter samles under det vi kaller Tendens paraplyen.


 

til 2 hilde intervju.jpg

Et kryss er et universelt, klassisk symbol som både ligger grafisk godt for øyet, og som her symboliserer det samlende Tendens står for. Det er også et symbol for et ønske om å stadig utvikling, nyskaping og innovative, inkluderende veivalg. Siste prosjekt Tendens har medvirket i har vært prosjektledelse av artisten Josefin Winthers nye brand.

 

kull og miljo og kryss.jpg

Alt under Tendens paraplyen faller altså nå under en felles logo formet som et stempel med det inkluderende krysset i midten. Logoen er på den måten svært fleksibel, favner hele tendens universet og kan brukes år etter år, prosjekt etter prosjekt. Logoen og tankesettet er utviklet av Tendens egen AD, Hilde Mork, og i tett dialog med leder, Trude Vaaga.

Laurie filmer.jpg

Har du spennende tanker om prosjekter som du mener Tendens kan hjelpe deg med, ta gjerne kontakt: trude@conseptnord.no