Tendens blogg

TIL UNGDOMMEN

Redaktør i magasinet «Feelgood» påpeker at livsglede enkelt handler om hvordan du snakker til deg selv og til andre, og at det å glede seg over små og store ting i tilværelsen gir livsmestring.

I vinterutgaven som straks kommer i markedet skriver redaktør Trude Vaaga om ungdommers streben etter å passe inn i en mulig litt for snever samfunnsramme. Les mer under bildet:

Trude nytt A.jpg

Samfunnet vi lever i i dag leder meg til å tenke på ungdommene våre som fortjener å ha trygge rammer og inspirerende ledetråder når de skal ta gode veivalg som passer for seg.

Dessverre slite mange unge med stress og dårlig selvbilde. De kjenner slett ikke på livsmestring og det å bli sett for den de er. Høye krav til mestring er noe de fleste ungdommer må tåle i dag. Og i tillegg blir mestring oftest knyttet til akademiske prestasjoner. Det er et paradoks at vi i dag lever i et samfunn med så mange valgmuligheter, samtidig som mange unge kjenner at de blir presset inn i en akademisk boks som kan være begrensende. 

Hva med praktiskrettede fag? Jeg tror vi trenger en bevisstgjøring rundt verdien av å kunne utøve et håndverk og gleden det er å se et produkt bli til.  Søknader til yrkesfaglig utdannelse har riktig nok økt, og håndverk har en tydelig oppblomstring, men holdningsmessig har vi en vei å gå. Spørsmålet er også om dette er en forbigående trend, eller om vi kan se det som gode varige tendenser.

I vinterutgaven som snart kommer i markedet gir vi deg et portrett av Anti coach grunderen Andreas Gravdal. Han sier at det interessante er at barn er født kreative, men at de gradvis avlæres dette i møtet med skolen og det utålmodige samfunnet. Prøving og feiling ,som er en viktig del av kreativ utvikling, er det kanskje ikke så mye rom eller tid til lenger, understreker han. Foto: Tove Lise Mossestad

I vinterutgaven som snart kommer i markedet gir vi deg et portrett av Anti coach grunderen Andreas Gravdal. Han sier at det interessante er at barn er født kreative, men at de gradvis avlæres dette i møtet med skolen og det utålmodige samfunnet. Prøving og feiling ,som er en viktig del av kreativ utvikling, er det kanskje ikke så mye rom eller tid til lenger, understreker han. Foto: Tove Lise Mossestad

Tendens jobber med å formidle håndverk i et moderne formspråk, slik at vi også kan nå de unge. Vi må kaste lys over ungdommers streben etter å passe inn i et samfunn som fremdeles vektlegger basisfag som det mest gjeldende. Yrkesrettede fag må derfor styrkes på holdningsnivå og vi må aldri stoppe å fortelle ungdommene våre at denne retningen gir verdifull ballast, uavhengig av valg senere i livet.

NYHET:

Vi er ambassadør for det flotte magasinet Megafon og du anbefales herved å kjøpe det. Jeg finner alltid gode artikler i magasinet, og dessuten heier jeg på selgerne som jeg synes gjør en utrolig god jobb.