Tendens blogg

KUNZT KOMMER PÅ MESSEN!

Kunzt er videobloggen som gir deg direkte innblikk i kunstverden. Den ble startet av Silje Sigurdsen i januar 2017. Silje er utdannet kunsthistoriker ved Universitetet i Bergen og København Universitetet. Ved siden av studier har Silje vært engasjert i Studentersamfunnet i Bergen sin kulturkomite, arbeidet i kunstgalleri, rammeverksted og skrevet for flere kunstmedier i Norden. Silje arbeidet som frilans kunstkritiker for Bergens Tidende og Aftenposten frem til januar 2018, hvor hun også brukte videoformatet. I august 2018 vant hun Arne Hestenes Journalistpris for sin nyskapende og engasjerende måte å formidle kunst -og kunstkritikk på. Silje popper opp på kommende Interiør & designmessen i Grieghallen 21.-23. september for å være tett på- og dokumentere årets kunstutstillinger kuratert av Kenneth G Wikdahl og Daniela Ramos Arias. 

Silje fra Kunzt popper opp på årets Interiør & designmesse i Grieghallen 21.-23. september for å være tett på årets kunstutstillinger. Silje dokumenterer kunst på en lettforståelig måte, noe som matcher messefilosofien om å øke tilgangen på kunst til folket. Messens klare visjoner om å skape større rom for spennende møter mellom nysgjerrige kunstinteresserte og selve kunsten er også sammenfallende med det våre kunstkuratorer, Kenneth G Wikdahl og Daniela Ramos Arias, har som hovedmål. De ser begge frem til å synliggjøre to solide kunstsoner på en messearena med tusenvis av besøkende. 

Silje fra Kunzt popper opp på årets Interiør & designmesse i Grieghallen 21.-23. september for å være tett på årets kunstutstillinger. Silje dokumenterer kunst på en lettforståelig måte, noe som matcher messefilosofien om å øke tilgangen på kunst til folket. Messens klare visjoner om å skape større rom for spennende møter mellom nysgjerrige kunstinteresserte og selve kunsten er også sammenfallende med det våre kunstkuratorer, Kenneth G Wikdahl og Daniela Ramos Arias, har som hovedmål. De ser begge frem til å synliggjøre to solide kunstsoner på en messearena med tusenvis av besøkende. 

ÅRETS KUNSTUTSTILLINGER

I tillegg til design skal messen by på det beste innen kunst, sterke bransjepersoner og viktig fagkunnskap. I år jobber messen frem to solide soner som skal kurateres av dyktige Kenneth G Wikdahl fra tidligere Galleri s.e og Daniela Ramos Arias  fra Art+folk . Begge med klare visjoner om å stimulere til større kunstinteresse i Bergen. 

LOKALT + ÅRHUS

Kenneth ønsker å spille på vennskapsbyene Bergen og Århus og har derfor innledet et samarbeid med Galleri Jacob Bjørn til å vise noen av sine kunstnere. Daniela retter på sin side fokus lokalt og samarbeider med kunstnerorganisasjonen VISP og Kunstguide.no for å vise kunst.

I ukene fremover drypper vi mer om hvilke kunstnere som skal være representert på messen